طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

نماینده  دهمین مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

رئیس کمیته ورزش، جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی

عضو گروه دوستی ایران _ فرانسه